Overordnet plan


Hvis der opstår akutte - miljøuheld, forureninger, store driftsforstyrrelser på vandværket, boringer eller ledningsnettet – så kontakter personale / formanden straks det kommunale tilsyn, politiet og/eller brandberedskabet – som straks tager over.