Normal drift

Hvis driftsforstyrrelser så oplyses det her, og på Facebook grupperne - "Bornholm, Nexø, Balka og Snogebæk" samt "Balka Strand og omegn før og nu".

Vandværkspasser – drift, tilsyn, installationer

Flemming Hansson – mobil: 2156 5832 – mail: snogebaekvand@gmail.com

Formand Jens Haagensen – mobil: 5183 5880 – mail: Jens@balkastrandvand.dk

 

 

Velkommen til Balka Strand Vandværk

Vandværket er et andelsselskab, som blev etableret i 1966, vi har omkring 450 forbrugere / andelshavere. Vandværket er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som løbende renoveres og vedligeholdes, og det samme gælder vores forsyningsnet.

 

Vi håber du finder den information du søger, ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

På bestyrelsens og personalets vegne Jens Haagensen, formand

 

 


 

Bestyrelsen informerer

Generalforsamling den 24. april 2024 kl. 19.00 på Hotel Balka Strand. Evt. forslag indsendes til formanden senest den 15. januar 2024 og tilmelding offentliggøres ca. 14 dage før.

Ved salg/overdragelse/overtagelse af hus, så skal ejer etablere en frostfri målerbrønd inden ny ejer overtager - læs under - Priser/Vandspild.

 

Husk løbende at holde øje med din vandmåler.