Slide background

 

Ejerskifte

Ejerskifte - ved salg/køb/overdragelse/overtagelse af ejendom/grund, eller hvis huset ændrer status

For alle nye andelshavere skal vandmåleren placeres i en udvendig frostfri målerbrønd. 
Ved salg, overdragelse, overtagelse af ejendom/grund - så skal sælger inden ny ejer overtager - etablere en udvendig frostfri målerbrønd, og det samme gælder, hvis huset ændrer status/anvendelse fra fx helårsbeboelse til uden bopælspligt, sommerhus m.m. Etableringen sker for ejers regning.

Placeringen af målerbrønden aftales med vandværket, jfr. vores takstdblad og regulativet 8.2.3 og 9.3.

Rent praktisk så vil processen ved etableringen være:
Vandværket viser dig, hvor stophanen sidder ved jeres grund (ca. halv meter fra skel).
Målerbrønden placeres ca. en meter inde på jeres grund – efter stophanen.
Når der er opgravet vil vandværket udskifte stophanen - hvis nødvendigt - på vandværkets regning.
Når målerbrønden er monteret/tilsluttet, så vil vandværket flytte vandmåler ud i målerbrønden og plombere den på vandværkets regning.
Det du som ejer skal betale er - opgravning, nedsætning/montering af brønden, brønden/materialer og VVS arbejdet, da arbejdet skal udføres af et autoriseret VVS firma eller aftale med vandværket.

Kontakt formand Breno Thorsen på tlf.: 2320 7932 – mail: formand@balkastrandvand.dk