Generalforsamling

 

Næste generalforsamling bliver i foråret 2025 - du kan læse om sidste generalforsamling, under referat generalforsamling.

Foreløbig dagsorden i henhold til vedtægterne

1.       Valg af dirigent og stemmetællere

2.       Beretning

3.       Regnskab og budget

4.       Valg til bestyrelsen 

5.       Valg af suppleant 

6.       Valg revisor 

7.       Valg af revisor suppleant 

8.       Indkomne forslag - skal være indsendt til bestyrelsen senest den 15. januar 2024

9.       Eventuelt