Boringen

Den boring Balka Strand Vandværk bruger er boret og etableret i 1980, boringen er 43 m dyb, går gennem de såkaldte ”grønne skifre”.

Et ret kompakt lag uden meget vand i sig – og videre ca. 15 m i Balka-sandstenen hvorfra vander strømmer til boringen fra sprækkerne i sandstenen. Vandet er middelhårdt, og af samme type som vandet fra Smålyngsværket, der blev kåret til Danmarks mest velsmagende vand i 2019. Vandet fra boringen bliver blot beluftet, og efterfølgende filtreret i et sandfilter på vandværket, før det leveres ud i ledningsnettet.

Boringen giver rigeligt vand, der løbet hjem af sig selv med mellem 80-100 m3 vand til vandværket i døgnet. Boringen blev i 2019 fotograferet indvendig hele vejen ned og er i meget fin stand. Ny grundvandspumpe blev monteret i 2019.

Borerapport klik her.