Vandværket

Den 3. december 1966 blev det besluttet, at der skulle være et vandværk på Balka.

Det var en stor opgave at skaffe penge til boring, vandværk og ledningsnet, men det lykkedes at få et lån i Sparekassen for Nexø og Omegn. Efter 1 år var der 130 andelshavere, hovedsagelig helårshuse, hvor vandforbruget det første år var ca. 5000 m3.

Vandværket er senere blevet udvidet og der er lavet 2 nye boringer, hvor kun den ene er i brug. Vandværket har fået monteret nye pumper og styring i 2018.

Det mindste forbrug en vinterdag er ca. 30 m3, og en sommerdag mere en 200 m3.

I 1986 blev der udpumpet ca. 130.000 m3 og i 2018 var det under 30.000 m3.

Vandværkets ledningsnet er tilsluttet Bornholms Forsyning som nødberedskab.

I 2017 blev alle vandmålere udskriftet til Kamstrup, som bliver fjernaflæst og vandforbruget videresendes til Bornholms Forsyning, som opkræver afledningsafgift.

Balka Strand Vandværk har en aftale med Snogebæk Vandværk om tilsyn og pasning.